Hoppie Zorg wil u graag, indien hier aanleiding voor is, informeren over hoe wij als Hoppie Zorg omgaan met de effecten van COVID-19. Het beleid van RIVM en rijksoverheid zijn hiervoor leidend.

Basisregels:

  • Hanteer de 1,5 meter afstand.
  • • Was regelmatig je handen.
  • • Hoest en nies in je elleboog
  • Bij klachten als neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verho-ging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak blijf je thuis.
  • Laat je testen bij (milde) klachten.
  • • Vermijd drukte.

* Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1.5 meter afstand te houden. * Jongen van 13 tot 18 jaar hoeven onderling geen 1.5 meter afstand houden maar wel tot volwassenen. Wij zullen deze doelgroep achterin de auto vervoeren om zo de afstand zo groot mogelijk te houden.

Geen begeleiding door Hoppie Zorg: Kinderen moeten thuisblijven als

  • Het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest. Het kind hoeft in principe niet getest te worden (tenzij het ernstig ziek is, neem dan altijd contact op met de huisarts) en blijft thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn.
  • Het kind een contact is van een patiënt die positief getest is op het nieuwe corona-virus en het kind klachten heeft die passen bij COVID-19.
  • Het kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij corona ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die per-soon een negatieve testuitslag heeft.
  • Het kind een huisgenoot is van iemand die positief getest is op het nieuwe corona-virus.

Kinderen mogen dus wél naar begeleidingsmomenten als zij alleen verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) hebben, tenzij bovenstaande pun-ten van toepassing zijn.

Hoppie Zorg hanteert de richtlijnen vanuit de ´beslisbomen 0-12 jr en 12+ doelgroep

Published On: februari 18th, 2021 / Categories: Nieuws /

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Door u aan te melden gaat u akkoord met ons privacy statement.