Over Hoppie Zorg

Wij van Hoppie Zorgen Begeleiden Ondersteunen Sluiten aan Bekrachtigen Groeien

Onze visie

Bij Hoppie Zorg streven we naar een gezonde leef- en opvoedsituatie voor alle kinderen, jongvolwassenen en hun gezinnen. We bieden gespecialiseerde, individuele begeleiding op het gebied van persoonlijke- en sociale begeleiding. Indien nodig ondersteunen we ook het gezin van de cliënt om onze begeleiding nog beter af te stemmen. 

Onze missie

Onze missie is gebaseerd op het respecteren van individualiteit, het stimuleren van mogelijkheden, en het erkennen van gelijkwaardigheid bij het ondersteunen van kwetsbare jongeren en volwassenen. We motiveren, bekrachtigen en ondersteunen, waarbij de betrokkenheid van familie en het persoonlijk netwerk een essentieel aspect is. Onze centrale focus ligt op het streven naar een waardevol leven en zinvol werk.

Onze visie

Onze visie

Bij Hoppie Zorg streven we naar een gezonde leef- en opvoedsituatie voor alle kinderen, jongvolwassenen en hun gezinnen. We bieden gespecialiseerde, individuele begeleiding op het gebied van persoonlijke- en sociale begeleiding. Indien nodig ondersteunen we ook het gezin van de cliënt om onze begeleiding nog beter af te stemmen. 

Onze missie

Onze missie

Onze missie is gebaseerd op het respecteren van individualiteit, het stimuleren van mogelijkheden, en het erkennen van gelijkwaardigheid bij het ondersteunen van kwetsbare jongeren en volwassenen. We motiveren, bekrachtigen en ondersteunen, waarbij de betrokkenheid van familie en het persoonlijk netwerk een essentieel aspect is. Onze centrale focus ligt op het streven naar een waardevol leven en zinvol werk.

Onze werkwijze

De Hoppie Methodiek stamt af van de oplossingsgerichte methodiek waarbij uit wordt gegaan van het welzijn van de kinderen / jongeren, dat altijd voorop staat. Onze methodiek gaat uit van aansluiten, bekrachtigen en groeien.

Aansluiten

33.33%

Bij het begeleiden van kinderen/jongeren is bewustwording van zowel de begeleider als het kind/jongere essentieel. De begeleider moet zich bewust zijn van zijn eigen gedrag en de behoeften van het kind/jongere begrijpen om effectief te kunnen communiceren en aansluiten bij diens belevingswereld. Afstemming tussen begeleiders en het kind/jongere zelf, door te luisteren naar behoeften en observatie, draagt bij aan passende begeleiding. 

Bekrachtigen

66.66%

Bekrachtigen is voor ons focussen op de kinderen/jongeren energie van krijgen en waar ze goed in zijn. We zetten kinderen in hun kwaliteit en dit bevordert de band met de begeleider, het zelfbeeld en uiteindelijk de groei. Door te bekrachtigen denk je vanuit de oplossing in plaats van uit het probleem.

Groeien

100%

Binnen Hoppie Zorg is het streven dat het kind/de jongere het zorgtraject ervaart als een reeks succeservaringen, zelfs in kleine dingen. Het erkennen van kleine successen is essentieel, omdat dit het kind/de jongere de ruimte geeft om verder te groeien.

Ons team

Maak kennis met het Team van Hoppie Zorg. Diverse Specialismen, dezelfde ambitie.

Samenwerkingspartners

Wij werken intensief samen met verschillende partners. En daar zijn wij trots op!

Enthousiast geworden van Hoppie Zorg?

Kom hier in contact met ons of meld je direct aan voor een van onze diensten!