Over Hoppie Zorg

Geschiedenis Hoppie Zorg

Ooit had Ik, Jordi – oprichter van Hoppie Zorg – een droom.. ´Wat zou het mooi zijn als ik kinderen, die dat nodig hebben, op basis van individuele aandacht en begeleiding kan helpen bij de persoonlijke ontwikkeling. In mijn werk als pedagogisch begeleider merkte ik dat de oprechte, individuele aandacht ontbrak. Ik vond dat het moment daar was om tijd te maken voor individuele begeleiding. Ik ben mezelf gaan verdiepen in het zelfstandig ondernemen, sinds 2019 ben ik Hoppie Zorg gestart.

Totstandkoming Hoppie Zorg

In 2019 waagde ik de stap aan mijn reis als zelfstandig ondernemer. Dit vanuit mijn heilige geloof dat ik kinderen wat te bieden heb. Ik heb mijn baan opgezegd en startte Hoppie Zorg in mijn eentje en zonder een moment van spijt. Wat een mooie reis hebben wij – mijn vrouw Marieke en ik – tot dusver achter de rug.

Hoppie Zorg staat sinds 2022 als een huis. We hebben een prachtig team met deskundige collega’s. We zijn gecertificeerd en de Inspectie Jeugdzorg kijkt met trots naar wie wij zijn en wat we doen. We zijn goed op weg maar blijven alert op wie wij zijn en hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Dit is mede dankzij de ouders/verzorgers van onze cliënten.

Wat doen we en waar staan we voor?

Ons ideaal is dat alle kinderen en jong volwassenen (en eventueel ook het gezin) een gezonde leef- en opvoedsituatie hebben. 

Hier dragen we aan bij door gespecialiseerde, individuele begeleiding aan kinderen en jong volwassenen aan te bieden met een hulpvraag op het gebied van persoonlijke- en sociale begeleiding. 

Indien hier aanleiding voor is ondersteunen wij ook het gezin van betreffende cliënt om zo nog beter onze begeleiding vorm en inhoud te kunnen geven. 

Bij het ondersteunen van kwetsbare jongeren en volwassenen, respecteren wij de individualiteit. Wij stimuleren de mogelijkheden van ieder mens. Het erkennen van gelijkwaardigheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Ook kwetsbare jongeren en jong volwassenen hebben dromen, verlangens en doelen in hun leven. Wij motiveren, bekrachtigen en ondersteunen. De interactie tussen cliënt en de medewerkers van Hoppie Zorg vergroot de kwaliteit van elkaars bestaan. De betrokkenheid van familie en het persoonlijk netwerk van de cliënt vormen daarbij een belangrijk aspect van onze dienstverlening. Deze visie maakt dat voor Hoppie Zorg de focus ligt op: waardevol leven en zinvol werk.

Samenwerkingspartners

Wij zijn trots op onze partners waar wij reeds intensief mee samenwerken.