Over Hoppie Zorg

Individuele begeleiding

Hoppie Zorg biedt gespecialiseerde, individuele begeleiding aan kinderen en (jong) volwassenen met een hulpvraag op het gebied van persoonlijke- en sociale ontwikkeling. Er wordt begeleiding geboden door middel van actieve en uitdagende activiteiten die aansluiten bij het leerdoel van het kind of (jong) volwassenen. De activiteiten worden op externe locaties aangeboden waardoor de thuissituatie ontlast wordt. De doelgroep waar wij ons op richten zijn kinderen en (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen in de leeftijd van 3 jaar tot en met 21 jaar. Hoppie Zorg mag kinderen en (jong) volwassenen begeleiden met ZIN (met een onderaannemer constructie) en PGB.

Logeer weekend

Vanaf heden biedt Hoppie Zorg ook logeer weekenden aan. Dit is te allen tijden op aanvraag. Mocht u hier interesse in hebben en meer informatie wensen, neem dan contact met ons op.

Wat doen we en waar staan we voor?

Samen kijken we naar de juiste activiteiten die passen bij het kind en het bijbehorende leerdoel.

Er zijn talloze doelen behorend bij de zorg van een kind. Enkele voorbeelden waarbij Hoppie Zorg ondersteunt:

-Zelfredzaamheid vergroten.
-Sociale vaardigheden ontwikkelen.
-Verkeersveiligheid vergroten.
-Nieuwe ervaringen opdoen met nieuwe activiteiten of in een nieuwe omgeving.
-Vergroten deelname aan de maatschappij.
-Emotie en agressie regulatie.
-Verbeteren broer/zus interactie.
-Ondersteuning in de algemeen dagelijkse levensvaardigheden.
-Leren plannen en structureren.
-Uitstroom naar vrijetijdsbesteding en dagbesteding.
-Instroom in werk.

  • Eigenheid
  • Samen
  • Betrouwbaar

Bij het ondersteunen van kwetsbare jongeren en volwassenen, respecteren wij de individualiteit. Wij stimuleren de mogelijkheden van ieder mens. Het erkennen van gelijkwaardigheid is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Ook kwetsbare jongeren en jong volwassenen hebben dromen, verlangens en doelen in hun leven. Wij motiveren, bekrachtigen en ondersteunen. De interactie tussen cliënt en de medewerkers van Hoppie Zorg vergroot de kwaliteit van elkaars bestaan. De betrokkenheid van familie en het persoonlijk netwerk van de cliënt vormen daarbij een belangrijk aspect van onze dienstverlening. Deze visie maakt dat voor Hoppie Zorg de focus ligt op: waardevol leven en zinvol werk.

Visie

Ons ideaal is dat alle kinderen en jongvolwassenen een gezonde leef- en opvoedsituatie hebben. Hier dragen we aan bij door gespecialiseerde, individuele begeleiding aan kinderen en jongvolwassenen aan te bieden met een hulpvraag op het gebied van persoonlijke- en sociale ontwikkeling.

Wij denken graag met je mee.

Laten we samen de mogelijkheden bespreken.

Neem contact met ons op