Exclusiecriteria

Hoppie Zorg kenmerkt zich en onderscheidt zich in de vorm van 1 op 1 begeleiding en het bieden van maatwerk. De hulpvragen van de client staan centraal, op basis hiervan maken wij een inschatting of wij deze client kunnen bieden wat dat hij/zij nodig heeft.

Daarnaast zijn er situaties of omstandigheden waarbij Hoppie Zorg op voorhand niet de hulp kan bieden die nodig is omdat wij hier niet de juiste expertise voor in huis hebben. De zorg die wij bieden zal dan niet of nauwelijks tot verbetering leiden. Wanneer er sprake is van één van onderstaande criteria zijn wij genoodzaakt om de client door te verwijzen naar een andere zorgaanbieder;

◦ Forse agressieproblematiek waardoor de veiligheid van de medewerker, client en diens omgeving onvoldoende gewaarborgd kan worden.

◦ Forse zintuigelijke beperking.

◦ Matig/ernstige verstandelijke beperking i.c.m. psychiatrische stoornis.

◦ Rolstoelafhankelijkheid.

◦ Onzindelijkheid (tot 7 jaar i.o.).

◦ Seksueel overschrijdend gedrag.

◦ Verslaving.

◦ Hulpvragen rondom diagnostiek/behandeling.

◦ Hulpvragen omtrent systeembegeleiding of rondom intensieve ouder/gezinsbegeleiding.

◦ Vechtscheidingsproblematiek.

◦ Bekend met brandstichting.

◦ Suïcidaliteit.

◦ Automutilatie.

Hoppie Zorg stelt als voorwaarde dat minimaal één ouder de Nederlandse taal beheerst.

Uiteraard kunnen wij altijd met u meekijken welke zorgaanbieder in de regio wel passend is voor uw hulpvraag.