Meldcode

Hoppie Zorg hanteert bij (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De meldcode is bedoeld om houvast te geven aan het handelen bij (vermoedens van) fysiek, psychisch of seksueel geweld en verwaarlozing. Het werken met de meldcode is verplicht voor medewerkers van Hoppie Zorg. Zo is het werken met de meldcode verplicht voor alle professionals in de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. De meldcode doorloopt 5 stappen. De 5 stappen helpen de medewerkers van Hoppie Zorg vanaf het moment van signaleren tot aan het besluit over het al dan niet doen van een melding bij Veilig Thuis. De medewerkers van Hoppie Zorg werken op basis van de meldcode om geweld of onveiligheid zo snel mogelijk te stoppen. Iedere medewerker van Hoppie Zorg heeft de Meldcode app op zijn/haar werktelefoon en wordt periodiek geschoold hoe te werken met de meldcode.