No Show beleid

No-Show beleid Hoppie Zorg

Inleiding:

Dit beleid heeft als doel duidelijke richtlijnen vast te stellen met betrekking tot no-shows (het niet verschijnen van cliënten op geplande afspraken) binnen Hoppie Zorg. Het is van essentieel belang om effectieve zorg te bieden aan kinderen en jongeren, en consistentie in afspraken draagt bij aan het bereiken van positieve resultaten. Het no-show beleid is geschreven om de gevolgen van gemiste, binnen 24 u geannuleerde begeleidingsmomenten te beheren en ervoor te zorgen dat de kwaliteit en continuïteit van zorg gewaarborgd blijven.

Definitie van No-Show:

No-show wordt gedefinieerd als het niet verschijnen van een cliënt op een geplande afspraak zonder voorafgaande kennisgeving of legitieme reden óf het afmelden van een begeleidingsmoment binnen 24 uur. Onder een legitieme reden verstaan wij;

– Ziekte;

– schorsing vanuit Hoppie Zorg;

– religieuze feestdag;

– huwelijk;

– Overlijdensgeval binnen familie of begrafenis

Afspraken en Herinneringen:

Om no-shows zoveel mogelijk te beperken, worden alle cliënten/ouders/verzorgers tijdens het intakegesprek én kennismakingsgesprek geïnformeerd over het No Show beleid en het belang van structurele aanwezigheid tijdens begeleidingsmomenten.

Registratie van No-Show:

Elke no-show wordt nauwkeurig geregistreerd in het cliëntendossier. Dit omvat de datum, tijd en reden (indien verstrekt). Het registreren van no-shows helpt bij het identificeren van trends/patronen en mogelijke interventies om herhaling te voorkomen.

Consequenties bij Herhaaldelijke No-Show:

a. Waarschuwing: Bij twee opeenvolgende no-shows óf afmeldingen zonder legitieme reden binnen/buiten 24 uur volgt er een gesprek tussen GV’er en ouder/client en wordt de cliënt schriftelijk gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen van herhaalde afwezigheid of afmelding.

b. Gesprek met de ouder/client/verzorger: Bij nóg een op een volgende no-show óf afmelding binnen/buiten 24 uur zonder legitieme reden wordt de rekening van het begeleidingsmoment voor 50% door gefactureerd aan ouders.

c. Beëindigen van het zorgtraject: Bij herhaaldelijke no-shows óf afmeldingen zonder legitieme reden binnen/buiten 24 uur kan Hoppie Zorg het zorgtraject vroegtijdig (tijdelijk) beëindigen daar we de kwaliteit en de continuïteit van de zorg niet meer kunnen waarborgen.

Terugkoppeling en Evaluatie:

Dit no-showbeleid is bedoeld om de betrokkenheid van cliënten te vergroten en de effectiviteit van de geboden begeleiding te waarborgen. Door open communicatie en begrip tussen de cliënt en de hulpverlener hopen we no-shows te verminderen en de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.