Individuele begeleiding overdag, na schooltijd, op zaterdag en vakantiedagen

Hoppie Zorg biedt gespecialiseerde, individuele begeleiding op locatie voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 21 jaar waarbij er sprake is van een diagnose en/of;

Hoppie Zorg biedt 2 weekenden per maand weekendopvang aan, met de volgende mogelijkheden;

  • 1 op 2
  • 1 op 4

Hoppie Zorg maakt gebruik van een vaste locatie van Landal Greenparcs. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met één van onze collega’s via ons algemene telefoonnummer óf via de mail aanmelding@hoppiezorg.nl

Hoppie Zorg biedt zorg in onderwijs aan voor kinderen die behoeften hebben aan ondersteuning binnen de klassikale setting. Dit kan zijn op sociaal-emotioneel gebied maar dit kan ook gedrag gestuurd zijn, waarbij het wenselijk is dat er naast de leerkracht extra ondersteuning is binnen de klas. Samen met school, ouders en netwerk wordt er gekeken aan welke hulpvragen er gewerkt kan worden. Hoppie Zorg streeft er naar dat de leerling met passende en nodige ondersteuning zo zelfstandig mogelijk zijn/haar onderwijs kan volgen. Hierbij zetten we juist de leerling in zijn eigen kracht en focussen we ons op de kwaliteiten van de leerling.

Hoppie zorg biedt begeleiding aan binnen de thuissituatie in de vorm van praktische ouderondersteuning. Deze begeleiding is laagdrempelig kan gericht zijn op;

  • Het ontlasten van de ouder in de thuissituatie
  • Het in beeld brengen/gebruik maken van het eigen netwerk
  • Het versterken van de ouder in de opvoedrol
  • Extra begeleiding in de vertaling van onze hulpverlening in de individuele trajecten in vertaling naar de thuissituatie

Maatwerk en individuele trajecten

Hoppie Zorg staat voor maatwerk, maar kan deze maatwerk ook 100% borgen in de individuele trajecten. Omdat er sprake is van een individueel traject hebben we mogelijkheid én luxe om een programma op maat samen te stellen met u, voor uw zoon/dochter waarin de wensen/behoeften maar ook de mogelijkheden centraal staan, om te komen tot een traject en een programma op maat. Wij leggen de focus op de kwaliteiten van uw zoon/dochter en werken doorgaans ervaringsgericht. Hoppie Zorg maakt veelal gebruik van externe locaties maar het is ook mogelijk om bij ons op locatie te blijven voor de begeleiding. Wij hebben meerdere begeleidingsruimten tot onze beschikking waarvan ook één een ontspanning/prikkel arme ruimte.