Individuele begeleiding overdag, na schooltijd, op zaterdag en vakantiedagen

Hoppie Zorg biedt gespecialiseerde, individuele begeleiding aan kinderen en jongeren met een IQ vanaf 50. Wij werken samen met het kind en jongeren aan uiteenlopende hulpvragen.

Hoppie Zorg staat voor maatwerk, maar kan deze maatwerk ook borgen in de individuele trajecten. Omdat er sprake is van een individueel traject hebben we mogelijkheid én luxe om een programma op maat samen te stellen met u, voor uw zoon/dochter waarin de wensen/behoeften maar ook de mogelijkheden centraal staan, om te komen tot een traject en een programma op maat. Wij leggen de focus op de kwaliteiten van uw zoon/dochter en werken doorgaans ervaringsgericht. Hoppie Zorg maakt veelal gebruik van externe locaties maar het is ook mogelijk om bij ons op locatie te blijven voor de begeleiding. Wij hebben meerdere begeleidingsruimten tot onze beschikking waarvan ook één een ontspanning/prikkel arme ruimte.

Hoppie Zorg biedt zorg in onderwijs aan voor kinderen die behoeften hebben aan ondersteuning binnen de klassikale setting. Dit kan zijn op sociaal-emotioneel gebied maar dit kan ook gedrag gestuurd zijn, waarbij het wenselijk is dat er naast de leerkracht extra ondersteuning is binnen de klas. Samen met school, ouders en netwerk wordt er gekeken aan welke hulpvragen er gewerkt kan worden. Hoppie Zorg streeft er naar dat de leerling met passende en nodige ondersteuning zo zelfstandig mogelijk zijn/haar onderwijs kan volgen. Hierbij zetten we juist de leerling in zijn eigen kracht en focussen we ons op de kwaliteiten van de leerling.

Wij zijn jonge, energieke professionals die anders durven te kijken naar gespecialiseerde, individuele begeleiding van jongvolwassenen. Ons streven is dat alle jongvolwassenen een gezonde leef – werksituatie ervaren waar respect en gelijkwaardigheid centraal staan. Wij zijn van mening dat wij, doordat wij juist individueel werken, we daadwerkelijk maatwerk kunnen leveren per cliënt, rekening houdend met mogelijkheden en onmogelijkheden van de cliënt. Daarbij vinden wij het belangrijk dat elke cliënt zich gewaardeerd voelt op zijn eigen manier.

Verder vinden wij het belangrijk dat het aanbod aansluit op de wensen en behoeften van de cliënt. Mocht blijken dat dit op den duur niet meer passend is zijn wij in staat om daarop te anticiperen en opzoek te gaan naar een alternatief binnen de mogelijkheden van Hoppie Zorg om te voorkomen dat de cliënt zich (structureel) overvraagt. Wij zijn van mening dat dagbestedingen naast leuke activiteiten ook structuur en sociale contacten bieden.

Hoppie Zorg biedt 2 weekenden per maand weekendopvang aan, met de volgende mogelijkheden;

  • 2 op 4
  • 2 op 6

Hoppie Zorg maakt gebruik van een vaste locatie bij de Katjeskelder in Oosterhout. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met één van onze collega’s via ons algemene telefoonnummer óf via de mail aanmelding@hoppiezorg.nl

Hoppie zorg biedt begeleiding aan binnen de thuissituatie in de vorm van praktische ouderondersteuning. Deze begeleiding is laagdrempelig kan gericht zijn op;

  • Het ontlasten van de ouder in de thuissituatie
  • Het in beeld brengen/gebruik maken van het eigen netwerk
  • Het versterken van de ouder in de opvoedrol
  • Extra begeleiding in de vertaling van onze hulpverlening in de individuele trajecten in vertaling naar de thuissituatie

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met ons zodat wij uw vragen weg kunnen nemen.

    Persoonlijke informatie en gegevens die u ons verstrekt worden behandeld volgens de reglementen en richtlijnen van de autoriteit persoonsgegevens.