Zorg in onderwijs

Hoppie Zorg biedt zorg in onderwijs aan voor leerlingen (kinderen / jongeren) en leraren die behoefte hebben aan ondersteuning binnen de klassikale setting.

Zorg in onderwijs

Hoppie Zorg biedt zorg in onderwijs aan voor leerlingen en leraren die behoefte hebben aan ondersteuning binnen de klassikale setting. Dit kan zijn op sociaal-emotioneel gebied maar dit kan ook gedragsmatig zijn, waarbij het wenselijk is dat er naast de leerkracht extra ondersteuning is binnen de klas. Samen met school, ouders en netwerk wordt er gekeken aan welke hulpvragen er gewerkt kan worden. Hoppie Zorg streeft ernaar dat de leerling met passende en nodige ondersteuning zo zelfstandig mogelijk enige vorm van onderwijs kan volgen.

De vormen van zorg in onderwijs

De ondersteuning van Hoppie Zorg binnen Zorg in Onderwijs richt zich op de leerkracht of op het kind.

Ter ondersteuning van de leerkracht

We ondersteunen leerkrachten in het herkennen en het omgaan met leerlingen die vastlopen binnen de klassikale setting, bijvoorbeeld ten gevolge van een gedragsstoornis of ontwikkelingsachterstand. Op deze manier krijgen zij handvatten en inzicht in de ondersteuningsbehoefte van de leerling waaruit blijkt of de leerling passend is binnen de huidige onderwijsvorm of dat er mogelijk een andere vorm van onderwijs nodig is.

Ter ondersteuning van de leerling

We begeleiden de leerling op individueel niveau in de klas. Op basis van de ondersteuningsbehoefte wordt ondersteuning op maat vastgesteld, waarbij er korte lijnen zijn met de leerkracht en overige disciplines indien noodzakelijk. De vertrouwensband die de leerlingen opbouwen met de begeleiders helpt ze om stappen te maken in de ontwikkeling en uiteindelijk te groeien.

Impressie

Ouder aan het woord

Moeder van Julia (5 jaar)

”Wij zijn heel erg blij met Hoppiezorg! Onze dochter voelt zich er heel fijn en gaat enorm graag mee met de begeleiders. Het is echt een toporganisatie met mensen die weten wat ze doen en een enorm groot hart hebben voor wat ze doen. We zijn ze enorm dankbaar voor alles wat ze voor ons en onze dochter doen.”

Veel gestelde vragen

Wij bieden zorg in onderwijs op aanvraag. Wij bieden maatwerk dit kan variëren van een aantal uur tot een volledige schooldag.

In principe 5 dagen per week, indien noodzakelijk. Het uitgangspunt van ZIO is om zo kort mogelijk te ondersteunen in de klas en dat er zo snel mogelijk zicht komt of de leerling met nodige ondersteuning onderwijs kan blijven volgen in de huidige klas of dat een overstap naar een ander soort onderwijs noodzakelijk is.

In principe niet van toepassing.

Wij bieden zorg in onderwijs op aanvraag. Wij bieden maatwerk dit kan variëren van een aantal uur tot een volledige schooldag.

Hulpvragen zoals:

  • Gedragsproblematiek in de klas
  • Sociaal emotionele problematiek in de klas
  • Handelingsverlegenheid leerkracht
  • Overbruggingszorg

Heb je vragen over zorg in onderwijs? Of wil je direct aanmelden?

Neem via dit formulier vrijblijvend contact met ons op!