Hoe gaat de procedure?

Wanneer er een aanmelding binnenkomt plannen we graag met ouders/verzorgers en/of verwijzers een eerste gesprek in. Dit doen wij om te beoordelen of de casus passend is bij Hoppie Zorg. Na een positieve beoordeling zal een eerste indicatie worden afgegeven over de start van de zorg. Dit gesprek vindt doorgaans telefonisch plaats maar dit zou ook, indien wenselijk, fysiek kunnen plaatsvinden. Daarnaast wordt gekeken of er een beschikking ligt of dat een beschikking aangevraagd moet worden. Is het de eerste keer dat u een beschikking aan moet vragen? Wij helpen u graag de stappen te doorlopen!

Wanneer de casus passend is binnen Hoppie Zorg wordt er een intake gesprek ingepland met ouders/verzorgers en/of verwijzers. Dit intake gesprek vindt bij voorkeur fysiek plaats, zodat we ook uw kind kunnen ontmoeten indien mogelijk. In dit intakegesprek zullen we ook zorginhoudelijke afspraken gaan maken en wordt alle overige informatie verzameld zodat de start zo voorspoedig mogelijk verloopt.

  • De begeleider/begeleidster die gekoppeld wordt aan jullie zoon/dochter zal contact opnemen voor een kennismaking. Tijdens deze kennismaking zal eerst een programma gemaakt worden waarin afspraken worden gemaakt over de werkelijke inhoud van de begeleiding.

  • Na ong. 4-6 weken wordt een zorgplan geschreven. Dit zorgplan is de leidraad van de begeleiding waarin kort de beeldvorming en de resultaten beschreven staan.

  • 1x per 3 maanden vindt een evaluatiegesprek plaats met ouders/verzorgers en – indien mogelijk – kind.

  • Aan de hand van een kwartaalmeting en het zorgplan wordt geëvalueerd over de huidige zorg en wordt kritisch gekeken of opschaling of afschaling nodig is, indien wenselijk/noodzakelijk.

  • Afhankelijk van de duur/looptijd van de beschikking vindt tijdig een evaluatie plaats voor het afronden van de zorg of het aanvragen van een nieuwe beschikking.

Samenwerkingspartners

Wij zijn trots op onze partners waar wij reeds intensief mee samenwerken.